เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1770 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 416 (โอนกลับส่วนกลาง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 29 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1770 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 416 (โอนกลับส่วนกลาง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

โอนกลับครั้งที่ 416
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 6.541 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1475 ครั้ง
อ่านแล้ว : 773 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300