เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1771 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 421 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครั้งที่ 3 จำนวน 8 รายการ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1771 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 421 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการครั้งที่ 3 จำนวน 8 รายการ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.202 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1691 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1367 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300