เอกสาร
ที่ ศธ 04002/1789 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 423 (อบรมการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/1789 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 423 (อบรมการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.138 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 307 ครั้ง
อ่านแล้ว : 388 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300