เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1790 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครัังที่ 426 (ดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการที่สามารถบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1790 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครัังที่ 426 (ดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการที่สามารถบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.134 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 409 ครั้ง
อ่านแล้ว : 545 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300