ที่ ศธ 04002/ว1825 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 428 (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย.64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 3 พฤษภาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 2048 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 1652 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.752 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ