เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1826 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 429 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ่ของคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพท.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1826 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 429 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ่ของคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพท.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 3.206 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
อ่านแล้ว : 290 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300