ที่ศธ 04002/ว2016 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 464 (จัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 21 พฤษภาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 629 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 466 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.26 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ