เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (ร.ร.ศศ. 41 แห่ง,ร.ร.ศส.49 แห่ง,ศูนย์ฯ 76 แห่ง และ ร.ร.หน่วยเบิก 133 แห่ง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (ร.ร.ศศ. 41 แห่ง,ร.ร.ศส.49 แห่ง,ศูนย์ฯ 76 แห่ง และ ร.ร.หน่วยเบิก 133 แห่ง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.059 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 67 ครั้ง
อ่านแล้ว : 84 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300