ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 มิถุนายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 680 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 1361 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.794 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    เอกสารแนบ