ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย)

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 28 มิถุนายน 2564
 • ผู้เข้าชม : 445 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 439 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.445 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย