เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเภทไพล์ : pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 0.445 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 173 ครั้ง
อ่านแล้ว : 123 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300