ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ศูนย์ ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 28 มิถุนายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 253 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 273 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.52 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    สิ่งที่ส่งมาด้วย