เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2207 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 506 (ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2207 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 506 (ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.654 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 265 ครั้ง
อ่านแล้ว : 248 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300