เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2276 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 512 (ค่าจ้างครูต่างชาติให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2276 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 512 (ค่าจ้างครูต่างชาติให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.406 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 157 ครั้ง
อ่านแล้ว : 161 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300