เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2284 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 500
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2284 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 500
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

โอนครั้งที่ 500 (ก่อน)

โอนครั้งที่ 500 (ภาคบังคับ)

โอนครั้งที่ 500 (ม.ปลาย)
ประเภทไพล์ : pdf xlsx xlsx xlsx
ขนาดไฟล์ : 8.539 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1660 ครั้ง
อ่านแล้ว : 734 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300