เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2286 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 517 (ดำเนนงานโครงการพัฒนาคุณภาพฯ"เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน")
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2286 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 517 (ดำเนนงานโครงการพัฒนาคุณภาพฯ"เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน")
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.144 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 221 ครั้ง
อ่านแล้ว : 209 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300