เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2288 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 515 (โอนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน จาก สพม. เขต 12 ไป สพม. เขต 11)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 มิถุนายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2288 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 515 (โอนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน จาก สพม. เขต 12 ไป สพม. เขต 11)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.155 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 63 ครั้ง
อ่านแล้ว : 80 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300