ที่ ศธ 04002/ว2661 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมษณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 574 (คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้ตนพื้นฐาน)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 6 กรกฏาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 283 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 371 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.031 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ