เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2767 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2767 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

เร่งรัดไตรมาส3
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 3.375 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 355 ครั้ง
อ่านแล้ว : 267 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300