ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2767 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 14 กรกฏาคม 2564
 • ผู้เข้าชม : 560 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 658 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.375 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  เร่งรัดไตรมาส3