เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2414 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 610 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและสมทบประกันสังคม 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.64)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2414 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 610 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและสมทบประกันสังคม 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.64)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.208 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1148 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1315 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300