เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2828 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.264 ครั้งที่ 613 (ค่าใช้จ่ายพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2828 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.264 ครั้งที่ 613 (ค่าใช้จ่ายพัฒนากิจการลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.546 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
อ่านแล้ว : 277 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300