เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2829 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 606 (เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยสำหรับพื้นที่นวัตกรรม)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2829 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 606 (เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยสำหรับพื้นที่นวัตกรรม)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 606
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 0.654 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 359 ครั้ง
อ่านแล้ว : 463 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300