ที่ ศธ 04002/ว2829 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 606 (เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยสำหรับพื้นที่นวัตกรรม)

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 21 กรกฏาคม 2564
 • ผู้เข้าชม : 988 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 923 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.76 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 606