เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2838 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 617 (ค่าดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2838 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 617 (ค่าดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.155 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 302 ครั้ง
อ่านแล้ว : 465 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300