เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2842 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 615(กิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ ครรั้งที่ 16)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 กรกฏาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2842 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 615(กิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ ครรั้งที่ 16)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.226 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
อ่านแล้ว : 392 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300