ที่ ศธ 04002/ว2846 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 618 (สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 27 กรกฏาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 511 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 410 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 3.251 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ