ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 20 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 1677 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 2249 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.966 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ