แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สุญหาย

แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สุญหาย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 24 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 239 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 177 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.995 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ