แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวดบัญชี ในระบบ GFMIS

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 27 สิงหาคม 2564
 • ผู้เข้าชม : 382 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 623 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.329 MB
 • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

  เอกสารแนบ 1

  เอกสารแนบ 2