ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3465 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 885 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 456 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.138 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ