ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 2 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 727 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 604 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.114 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ