ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3702 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (สพท.ทุกเขต)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 8 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 724 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 550 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.061 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ