ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3703 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (ร.ร.หน่วยเบิก,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.,ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 8 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 730 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 573 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.053 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ