ที่ ศธ 04002/ว3818 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 814 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นร.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 13 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 195 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 206 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.721 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ