ที่ ศธ 04002/ว3831 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 823 (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 13 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 322 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 363 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.443 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ