ที่ ศธ 04002/ว3830 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 806 (เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามภาระผูกพันของสัญญาชดเชยรายการงบประมาณปี 2562 และก่อนปี 2562)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 13 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 209 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 241 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.897 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ