ที่ ศธ 04002/ว3814 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 820 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 13 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 190 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 226 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.165 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ