ที่ ศธ 04002/ว3819 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 816 (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 13 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 262 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 287 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.039 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ