ที่ ศธ 04002/ว3870 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 822 (เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 14 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 238 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 246 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.189 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ