ที่ ศธ 04002/ว3872 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 825 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษา)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 15 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 570 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 640 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.442 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ