ที่ ศธ 04002/ว4085 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 23 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 649 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 582 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.171 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ