ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4103 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 27 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 653 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 943 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.132 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    รายละเอียดแนบ