ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4155 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 28 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 744 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 631 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.892 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ