ที่ ศธ 04002/ว4238 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 900 (เพื่อจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ฯรูปแบบ On-Hand ระยะที่ 2)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 470 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 412 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.027 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ