ที่ ศธ 04002/ว4250 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 901 (โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 489 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 420 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.663 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ