ที่ ศธ 04002/ว4251 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 898 (ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 670 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 687 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.729 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ