ที่ ศธ 04002/ว4255 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 904 (ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 409 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 424 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.644 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ