การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 902 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับเบิกจ่ายให้กับคู่สัญญา กรณีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2562 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 30 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 431 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 358 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.77 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ