การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 ตุลาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 906 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 1077 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 4.378 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

    เอกสารแนบ