การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 1 ตุลาคม 2564
 • ผู้เข้าชม : 1146 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 1375 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.378 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  เอกสารแนบ