ที่ ศธ 04002/4396 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครังที่ 1 (โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งนำ้ใจและความหวัง")

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 14 ตุลาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 619 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 467 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 2.1 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ