ที่ ศธ 04002/ว4734 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 5 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 1632 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.409 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ