ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4915 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GRMIS Thai)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 18 พฤศจิกายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 325 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 249 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.154 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ